Font:
Enlarge the font
A+
Make the font smaller
A-
Color:
Contrast
Gray
Reset

Contact

sky

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Zdobywców Przestworzy

42-211 Częstochowa
Księżycowa 6

tel: 34 361 49 71
www.sp1.czest.pl