Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране

За проекта

sky

„Кодирането в космоса - образование отвъд отделите“ е иновативен и интердисциплинарен проект, основан на математика - научна група от предмети. Важно е да се подобри нивото на ключовите компетенции за успешно обучение. Кодирането изглежда е новият и интересен метод за обучение по-голямо включване и интегриране на учениците с дисфункции при ученето и различия в националностите, културата, религията или произхода.

Дейностите по проекта са ориентирани към сътрудничество в партньорските европейски училища, да приемем различията и да обогатим знанията за себе си. Пет европейски училища от Полша, България, Италия и Румъния ще участват в различни дейности, където кодирането и английският език трябва да се присъединят към всички участници - ученици, учители, както и родители в местната общност.

Всички ученици на възраст 9 - 14 години ще бъдат включени в изпълнението на проекта. Дейностите, включително математика-наука, както и социалните компетенции ще бъдат разнообразни и ще се основават на съвместна работа.