Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране

C1 Poland 'Coding and school

sky

 Codining in spaice

- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami. Кодиране в пространството.

 

Our ref: 2019-1-PL01-KA229-065598_4

https://122ou.com/category/kodowanie-w-przestworzach-c1/

12.11.2019 г. - Ден 1 - C1 - Coding in school

 

1) Интеграция – среща за учители (дискусия, запознаване на партньорите техните национални култури, презентиране на партньорските училища, преразпределение на плана на мобилностите и запознаване  с дейностите по  проекта)

2) "Coding at school" – Кодиране в училище – теория и практика

2.1) Презентациии на учителите от проекта

2.2) Coding with math – Кодиране в математиката  - Наблюдение на урок с ученици по математика, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта. 

2.3) Coding with math - Кодиране в математиката   workshop за учители -

3) Częstochowa sightseeing – Разглеждане на забележителностите на Ченстохова - посещение на стария град, градската кула, the Bright Hill манастира и запознаване с  местните традиции и култура

 

13.11.2019 г. - Ден 2 - C1 - Coding in school

4) "Coding at school" – Кодиране в училище – теория и практика – I част:

4.1)  Презентация на домакините 

4.2)Coding with Lego  Кодиране с Лего - Наблюдение на урок по математика, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта. 

4.3) Coding with Lego - workshop за учители

5) "Coding at school" -  Кодиране в училище – теория и практика – I част:

5.1. Презентация

5.2. Coding with robots and mats/cups - Кодиране с роботи в математиката  - Наблюдение на урок с ученици, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта. 

5.3. Coding with robots and mats/cups - Кодиране с роботи в математиката - workshop за учители 

 

 

 

14.11.2019 г. - Ден 3 - C1 - Coding in school

6) "Key competences at school" – Ключови компетентности в училище – теория и практика:

6.1.) Презентация  - участници в проекта - prepared by the local project teacher 

6.2. Lower primary lesson – Наблюдение на урок по английски в начален етап  (съдържанието на урока е базирано на учебна програма)

6.3. Дискусия след урока

7) "Coding beyond the school" – Кодиране извън училище – посещение на Техническият университет в Ченстохова

7.1."Coding with Dash Dot robots" – Наблюдение на урок с роботи Dash Dot с ученици и учители.  

7.2."Explore the world with a Mars rover" – Изследване на света с Mars rover

7.3. "Robots in industry - learning to program robots" – Workshop за учители и ученици

8) "Coding at school" – Кодиране в училище – съставяне на въпросник за учители, проследяване на напредъка.

 

15.11.2019 г. - Ден 4 - C1 - Coding in school

9) Cracow sightseeing – Разглеждане на забележителностите на Краков - the Castle and the Town Hall.Ченстохова - посещение на стария град, запознаване с националното културно наследство.

10) Закриване на срещата.

 

Разпространение:

https://coding-in-space.eu/?c1-poland-coding-at-school

https://122ou.com/category/kodowanie-w-przestworzach-c1/

 

https://www.facebook.com/122OU/posts/pfbid0wQzaSHZ5S2TdTqRiPu597WqX6iYdNkehf7g8RAmkQjHeAPVPbK8L2a9YGz1FrLZPl?__cft__[0]=AZXPGmHD_2o4EyPgokXFNKd6dF8MwLnEgtsHwiN1l1H5GLTe3vyb-4f99aoK2F6MvT_zbyLl4jlbD2dDn9uBF-gtL1l9-Cyj8WWNPUXvzN3S_aqIzVv5StImhUqZJgHeVdVXix-ooRco2oqNVtAAXSOcADUv_U0PEZ9Pjt-SNiLnwunm1tUc1vI8r1jnJQpFmFU&__tn__=%2CO%2CP-R

 

https://www.facebook.com/122OU/posts/pfbid0bDAnNttRsMHaZL8jHo3UkSkjsTjDBX5Hwetx1d4QcFifvqLePoqvC2cJ7BYcZuHpl?__cft__[0]=AZWMfW4gsaXE8sLI7rti4Z4c6ghwxB7O66krX_-xoCQT_vIeiSQSQI-kReGi7ZXG-etpL5VDAJDMHc5Ylwvj3gQf-Swrds7imOsBIyC7SzAd0JJaVjGpi0Wwa2XHVPT87QnDbFbFKtXuj_bMaIqQkGu7YGguZ1RDIdXWOW_AINzbjOHcrOfB86v13wWcgGe_lAQ&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/122OU/posts/pfbid0RBJGEKJKMRBaLXpJQox1aYYsJbxZwdVpjFMWoarQLxS3Ea2b5PB3fBRa4BNepeRLl?__cft__[0]=AZX_6gQ3GRIGlaQhS8Bf7apNqk1S17KW03ACHks8IrtJc1fPRdcqN8q22d2FCjhbP_vtffJDoGZ0XcyyVc0R8qVd_IsYrVndAw0d7JnVpHxI6fA8J-6E0nYk3Ub9kliTPNgCJs5cxTxP3cXw0AcYjkB22_RzFLyY1GfOfLeqQ78zWnoVqXce0Ci_roLaxAA6AE0&__tn__=%2CO%2CP-R