Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране

C2 Romenia 'My school - my country' online meeting

sky

Codining in spaice

- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami. Кодиране в пространството.

Our ref: 2019-1-PL01-KA229-065598_4

https://122ou.com/category/kodowanie-w-przestworzach-c2/

27-30.10.2020 г.  C2 - My school – my country virtual

Ден 1 - My schoolmy country

 

 1) Интеграция и въведение - ученици и учители - онлайн среща на платформа MTeams

 2) ИГРА 1 за ученици - онлайн ескейп стая, за да се запознаят с нашите страни и традиции - подготвена от партньорско училище от България ИГРА 1: https://view.genial.ly/5f97d7227a095f0cf8d47083/game-breakout-untitled-genially 

 3) Изготвяне на правилата за представяне - всички учители

 

ДЕН 2 - My schoolmy country

4) ИГРА 2 за ученици - онлайн ескейп стая, за да се запознаят с нашите училища и държави - подготвена от партньорско училище от Полша ИГРА 2:

https://view.genial.ly/5f5bae1079626a0d7127d069/game-breakout-my-school-my-country

   5) Изготвяне на правилата за представяне на учениците

 6) Ученици, работещи по презентациите "Моето училище - моята страна" 

 

 ДЕН 3 - My schoolmy country

 7) Представяне на резултатите "Моето училище - моята страна" презентации - подготвени от ученици 

8) Подготовка на теста за гласуване от училище партньор в Полша

 

ДЕН 4 - My schoolmy country

 

9) ИГРА 3 за ученици - онлайн ескейп стая, за да се запознаят с нашите училища и държави - подготвена от местно училище партньор   

10) Гласуване за най-добрите презентации

https://forms.gle/JLr9gz633aaberQS8

 

https://coding-in-space.eu/bg/?c2-romenia-my-school-my-country-online-meeting