Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране

C3 Poland 'Different doen't mean worse' online meeting

sky

Codining in spaice

- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami. Кодиране в пространството.

Our ref: 2019-1-PL01-KA229-065598_4

 

 

https://122ou.com/category/kodowanie-w-przestworzach-c3/

ДЕН 1 - Different does mean worse

1) Запознаване с учителите/ Представяне на учителите участващи в срещата  - онлайн среща на платформата MS Teams

2) Представяне на темата "Различното не означава по-лошо" - дискриминация, дефиниция и видове - представяне - от партньорско училище от Полша

 3) Подготовка на филмите от всяко партньорско училище 

Домашна работа: подгответе 3 кратки игри на "Различното не означава по-лошо"

A picture containing table

Description automatically generated 

Game 1: Ducks and Hunters

Game 2: Baba Oarba

Game 3: Tara taravremostasi

Game 4:The sun is shining above those who …

Game 5: Groofy

Game 6: Dwarves, the giant and the wizard

Game 7: Similarities and differences game

Game 8: The ugly duckling

Game 9: Despite our differences game 

8) Starting the lesson plan on Dysk Google

ДЕН 2 - Different does mean worse

4) Представяне на 3 късометражни филма "Различното не означава по-лошо" - подготвено от всяко партньорско училище - онлайн среща на платформа MS Teams

5) Подготовка на гласуването на App Mentimeter - от партньорско училище от Полша

 6) Гласуване - избор на 3 от 9 филма, които да бъдат включени в плана на урока - от всички партньорски училища  

7) Представяне на 3 кратки игри, подготвени от всяко партньорско училище:  

Игра 1: Патици и ловци

Игра 2: Баба Оарба

Игра 3: Тара taravremostasi

Игра 4: Слънцето грее над тези, които...

 Игра 5: Groofy

Игра 6: Джуджетата, гигантът и магьосникът / Великани и джуджета – играем в България

Игра 7: Прилики и разлики игра

Игра 8: Грозното патенце

Игра 9:Въпреки нашите различия игра

  8) Стартиране на плана за уроци на Google disk

Text

Description automatically generated with low confidence

 

ДЕН 3 - Different does mean worse

9)  Подготовка на гласуването на App Mentimeter - от партньорско училище от Полша

10) Гласуване - избор на 3 от 9 игри, които да бъдат включени в плана на урока - от всички партньорски училища   

11) Писане на плана за уроци на  Google disk

12) Уъркшоп за учители относно създаването на филми / комикси с приложението Biteable, Powtoon и Pixton - управляван от партньорско училище от Полша

13) "Различно не означава по-лошо" - установяване на правилата, възрастовата група, крайния срок и т.н. за правене на филми/комикси с приложението Biteable, Powtoon или Pixton след мобилността от всички ученици партньори 

https://biteable.com/

https://www.powtoon.com/

 https://edu.pixton.com/educators/

 

 Домашна работа: Подгответе 5 въпроса относно "Различното не означава по-лошо"

 

ДEН 4 Different does mean worse

14) Подготовка на гласуването на App Mentimeter - от партньорско училище от Полша

15) Гласуване – избиране на 5 от 15 въпроса за теста на учениците

 

https://coding-in-space.eu/?c3-poland-different-doent-mean-worse