Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране

C4 Bulgaria 'Student immigrant at school'

sky

 

Codining in spaice

 

- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami. Кодиране в пространството.

 

Our ref: 2019-1-PL01-KA229-065598_4

 

 

 

 

 

https://122ou.com/category/kodowanie-w-przestworzach-c4/

                              17-21.01.2022 г. Student emigrant school  - virtual

 

17.01.22 г Ден 1   С4 - Student emigrant school  - virtual

1)„Immigrant students at partner schools” – презентиране на начини на работа с учениците, участниците с класа, методите на преподаване, помощни учители - дискусия

 

18.01.22 г Ден 2 С4 - Student emigrant school  - virtual

2)“Before I was a refugee” – разработване на офлайн урок с реплики за филм.

 

19.01.22 г Ден 3 - С4 - Student emigrant school  - virtual

3) Workshop за ИКТ инструменти да направим e-book “Famous immigrants in my country”

4) Дискусия за изготвянето на електронна книга  -

 

https://app.bookcreator.com/library/-MtCt19uBo8S7rWQmRA9

 

20.01.22 г Ден 4 - С4 - Student emigrant school  - virtual

5) “Before I was a refugee" – провеждане на урок с ученици

6)  Проектиране на 5 игри, които да се играят с класните ръководители

 

21.01.22 г Ден 5 - С4 - Student emigrant school  - virtual

7) Презентиране на записания урок “Before I was a refugee" на всички участници

8) Стартиране на дейности на  eTwinning платформата

 

https://live.etwinning.net/projects/project/352510

 

9) Изпращане на сертификати и закриване на срещата.

 

https://coding-in-space.eu/?c4-bulgaria-student-immigrant-at-school