Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране

C5 Bulgaria 'Coding with robots'

sky

Codining in spaice

- Kodowanie w przestworzach - edukacja ponad podziałami. Кодиране в пространството.

Our ref: 2019-1-PL01-KA229-065598_4

 

https://122ou.com/category/kodowanie-w-przestworzach-c5/

https://www.facebook.com/122OU/posts/pfbid036janijsX7N1AiNfKXggRxtFWgBZzsrVKrWSNThp4rPxndxv38LsthbwzUL3ZBwpol?__cft__[0]=AZU3X4Amvr02VJRdiQZ90VrfWv67b6BZH8NV2MHafdP_cvNPKx4nuNJQWvZM2NcHW5uZLF-dQlitbXhC2KPvlxEOStPKMuVRPon9-R3rhZLVuPn_hCwtOJwq_gfl7HLT5mLE_Yt4hOuDW_WbeMq0PUzf9X9ryaKqyUhjSS9-yC8_O1A5kmQ1KB920RV9MAtnMUY&__tn__=%2CO%2CP-R

 

                                        25-30.04.2022 г. С5 -  Coding with robots

26.04.22 г Ден 1  С5 -  Coding with robots

1) Официално откриване на срещата

2) Въведение и интеграция

3) Drama - "Penguins" пиеса с начален етап – кодиране с движения

4) Кодиране с в математката Math  - урок със всички участници в проекта

5) Презентиране - разходка из училището 

6) Културното наследство на София  - пешеходен тур из София     

 

27.04.22 г Ден 2  - С5 -  Coding with robots                 

7) "National symbols" -  презентация от ученици 

8)  Math-English coding without robots with – Интердисциплинарен урок с кодиране математика и английски език.

9)  Coding with dances with all partner students and teachers – Кодиране с танци

10) Computer coding - workshop със всички участници в проекта

11) Посещение на центъра на науката - Sofia TechPark

12) Официална вечеря за всички участници

28.04.22 г  - Ден 3  -  С5 -  Coding with robots

13) Посешение в Пловдив  - стария град - outdoor coding, съставяне на карта  и маршрути, кодиране с национални

 29.04.22 г Ден 2  С5 -  Coding with robots

14) Coding with microbits – Кодиране с микроконтролер - workshop за всички

15) Coding with robots with all partner students/Coding with 3D glasses – Кодиране с роботи/ 3Д виртуални очила/

16. Обобщаване на резултатите и връчване на сертификатите

 

17) STEAM урок в  “Muzeiko”

 

https://coding-in-space.eu/?c5-bulgaria-coding-with-robots