Направете:
Увеличавам
A+
Отдалечавам
A-
Цвят:
Контраст
Сив
Нулиране
Проект - KA2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
KA229 Партньорства за училищен обмен
  • Slider 21
  • Slider 22
  • Slider 16
  • Slider 20
  • Slider 19

Еразъм +

„Кодирането в пространството - образование отвъд разделения“ е иновативен и интердисциплинарен проект, базиран на математика - научна група от предмети. Важно е да се подобри нивото на ключовите умения за успешно учене. Кодирането изглежда е новият и интересен метод за учене повече ангажиране и интегриране на учениците с дисфункции на ученето и различия в националности, култура, религия или произход.

Дейностите по проекта са ориентирани към сътрудничество в рамките на партньорските европейски училища, да приемем различията и да обогатим знанията за себе си. Пет европейски училища от Полша, България, Италия и Румъния ще вземат участие в различни дейности, в които кодирането и английският език трябва да се присъединят към всички участници - ученици, учители, както и родители в местната общност. Всички студенти на 9 - 14 години ще бъдат включени в изпълнението на проекта. Дейностите, включващи Maths-Science, както и социалните компетенции, ще бъдат разнообразни и базирани на съвместна работа.