Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

O projekcie

sky

Projekt "Coding in space education beyond divisions („Kodowanie w przestworzach – Edukacja ponad podziałami”) to dwuletni projekt, którego realizację rozpoczęliśmy z dniem 1 września 2019 roku. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak akceptacja społeczna, wyrównywanie szans u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy zapobieganie nierównościom i wykluczeniem społecznym poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem wykorzystując nowoczesne technologie IT, w tym kodowanie. W projekcie istotne jest również kształtowanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych i przyrodniczych w obrębie tematyki związanej ze wszechświatem.